Ditt skydd för dina personuppgifter är viktiga för oss på Holmgrens Jakt & Fritid. I vår integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande dina personuppgifter.

 

DESSA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN FRÅN DIG

När du är i kontakt med oss samla vi in uppgifter om dig. Det är namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress samt köphistorik. Även IP-adress samlas in och adress från folkbokföringen som du själv fyllt i på vår websida.

 

SÅ LÄNGE SPARAS DIN PERSONUPPGIFTER

Personuppgifterna sparas för de ändamål de samlades in för så länge det krävs enligt lagar och andra regler.

De uppgifter som skapas när du skapar en profil hos oss sparas till dess att du begär att bli borttagen eller inte varit aktiv på tre år.

Köp och reklamationer sparas då vi är skyldiga att följa krav enligt lag.

Marknadsföring sparas så länge du inte begär att inte få del av marknadsföringsmaterial.

Uppgifter för förhindrande av brott (t.ex bedrägeri) sparas så länge vi behöver för att rapportera eller förebygga brott.

 

DINA RÄTTIGHETER

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt. Du har rätt att få information samt en kopia av dina personuppgifter.

-Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter tas bort eller rättas.

-Du har rätt att att få dina personuppgifter raderade i följande fall: Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål som de samlas in för. Du har dragit tillbaks ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns ingen annan rättslig grund för behandling. Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre; -Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt; -Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

BEGRÄNSNINGAR AV BEHANDLING

Du har rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas i följande fall: Du bestrider uppgifternas korrekthet, under en viss tid som också ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta; - Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas; -Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

 

KLAGOMÅL

Om du är missnöjd med hur vi behandlar de personuppgifter som finns om dig kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

 

COOKIES

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. Information som samlas in med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster.

Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatsen inte att fungera. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Tidigare information kan också raderas via webbläsaren du använder. Vi använder också tjänster från tredje part som i vissa fall använder cookies.

Vi samarbetar med följande företag för att förbättra vår marknadsföring: Facebook, Instagram och Google.

Product added to compare.

Kära kund! Den här sidan använder cookies för statistik och en förbättrad upplevelse för dig som kund.

Du behöver inte göra något, bara klicka Godkänn och surfa vidare för att godkänna villkoren och kika in i vår butik.